ViaPharma. Přivážíme zdraví.

Moderní civilizace se neobejde bez kvalitního zásobování léčivy. Jejich spolehlivý přísun je leckdy rozhodující pro zachování zdraví i života. Řadíme se mezi přední distributory léčivých přípravků na tuzemském trhu. Na území ČR provozujeme tři moderní distribuční centra: v Nučicích u Prahy, v Brně a Ostravě. Díky skladovým prostorám vybaveným nejmodernější technologií poskytujeme lékárnám a nemocnicím kompletní dodavatelský servis. Při své činnosti se samozřejmě řídíme zásadami správné distribuční praxe, která je zárukou, že si léčivé přípravky dodávané našim odběratelům zachovávají své vlastnosti. Garantujeme, že námi dodávané přípravky budou v tu správnou dobu na správném místě a ve správné kvalitě. Přivážíme zdraví.

Aktuality

Praha, 14. 10. 2015 - Distribuční společnosti ViaPharma jako prodávající a Pharmos jako kupující uzavřely dne 29. září 2015 smlouvu o prodeji části závodu ...více...

ÚOHS: Pharmos může převzít část podniku ViaPharma

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve správním řízení spojení PHARMOS, a.s. a části podniku ViaPharma s.r.o., k němuž dochází v oblasti velkoobchodního prodeje léčiv a souvisejícího zboží nezávislým lékárnám. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

30. 11. 2015 - Posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na trhu klasické velkoobchodní distribuce léčiv, ani v oblasti maloobchodního prodeje léčiv. Je tomu tak zejména s ohledem na skutečnost, že uskutečněním posuzovaného spojení dojde pouze k malému navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na trhu klasické velkoobchodní distribuce léčiv, a dále vzhledem k existenci dalších významných soutěžitelů, působících na tomto trhu. 

(Výtah ze zprávy ÚOHS, kompletní je k dispozici ZDE)